ASP Care l กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/62 ขอบคุณจากใจส่งท้ายปี

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับโครงการรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ในปี 2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภายใต้ โครงการ ASP Care l Blood Donation ในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 77 คน และโลหิตที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 68 คน คิดเป็น ประมาณ 23,800 c.c. ด้วยน้ำใจจากชาวเอเซีย พลัส รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ร่วมบริจาค ทำให้เราได้โลหิตที่ผ่านเกณฑ์จากผู้บริจาคทั้งหมด 319 คน ในปีนี้ หรือประมาณ 111,650c.c. ขอขอบคุณพี่น้องชาวเอเซีย พลัส ที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆ ตลอดปีนี้