พลัง ASP ร่วมกันทำดีเพื่อสังคม ณ บางกะเจ้า

อาสาสมัครจากกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส จำนวน 42 คน พร้อมครอบครัว รวม 50 คน พร้อมใจกันเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยร่วมกันปั่นจักรยานทำ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย ผ้าพันคอมัดย้อม, ยิงเมล็ดพันธ์ต้นกล้า, ปั้น EM Ball ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตุประสงค์เพื่อให้ชาว ASP ได้ร่วมกันทำดีคืนสู่สังคม ช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาส และทะนุบำรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรมชาติให้คงอยู่ นอกเหนือจากการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส คณะผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส นำโดย คุณรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการบริหาร คุณยอดฤดี สันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงายตลาดทุน และคุณกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Wealth Management ผนึกกำลังร่วมกันทำกิจกรรม