เอเซีย พลัส แถลงผลประกอบการ ในงาน "Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/62"

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคุณพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2562 ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day 3/62” พร้อมตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย