เอเซีย พลัส เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปี 2-4 จำนวนกว่า 40 คน เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กล่าวต้อนรับและเล่าให้ฟังถึงโครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ร่วมด้วยบรรยายพิเศษจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส โดย คุณวิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ “ASP People Agenda” หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเอเซีย พลัส อีกทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจร่วมงานกับเอเซีย พลัส ได้สอบถามและพูดคุยเพิ่มเติม ปิดท้ายด้วยคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าสายงานวิจัย ในหัวข้อ “Smart Investor” ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์การลงทุนและพื้นฐานการลงทุน พร้อมแนะนำ ASP SMART หลังจากที่น้องๆ ได้เยี่ยมชมห้องค้าหลักทรัพย์ และห้องแกลเลอรี ชั้น 11 โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562