เอเซีย พลัส ร่วมงานแถลงความร่วมมือสู่การพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลของประเทศไทย

กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส โดย คุณจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และคุณถนอมรัตน์ โฮตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงความร่วมมือสู่การพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลของประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “We are ready for Thailand Digital ID” จัดขึ้นโดย บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มธนาคารนำร่อง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ สำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คปภ. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศให้เท่าเทียมมาตรฐานสากลในการให้บริการและทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน งานจัดขึ้นที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562