เอเซีย พลัส แถลงผลประกอบการ ในงาน Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/62

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคุณพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2562 ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day 2/62” พร้อมตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมฟังเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 62 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย