โครงการ ASP CARE l Blood Donation ครั้งที่ 1/62

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภายใต้ โครงการ ASP Care l Blood Donation ซึ่งกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 1
สำหรับปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีเพื่อนพนักงานกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม โดยจำนวนผู้บริจาครวมทั้งหมด 83 คน และแยกเป็นจำนวนโลหิตที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 75 ยูนิต หรือประมาณ 26,250 c.c.
 
รักใครให้บอกต่อ..... คุณเองก็สามารถช่วยเป็นกระบอกเสียง เชิญชวนครอบครัว เพื่อน และคนที่คุณรักเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นวันที่ 27 มิถุนายนนี้