เอเซีย พลัส ต้อนรับนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา คณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 จำนวน 2 คน ต่อด้วยการบรรยายพิเศษจากดร.ก้องเกียรติ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ร่วมด้วย คุณคมสัน ผลานุสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด คุณประวิทย์ เตชะมหาลาภ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และคุณพบชัย ภัทราวิชญ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย จากบล.เอเซีย พลัส กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องเกรซ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 61