กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส เปิดบ้านต้อนรับ คณะตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

ดร.พัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส คุณจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และคุณกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ เวลธ์ พลัส ให้การต้อนรับคณะตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ พร้อมบรรยายภาพรวมการประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ธุรกิจการดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล เวลธ์ แมเนจเมนท์ หลังจากนั้นได้พาคณะเดินเยี่ยมชมห้องค้าหลักทรัพย์ บล.เอเซีย พลัส เมื่อวันที่ 11 กันยายน 61