พิธีมอบรางวัล และงานเสวนาศิลปะ จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8

พิธีมอบรางวัลจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 “ทัศนียภาพแห่งสากล (International Perspectives)” เพื่อมอบรางวัลให้แก่ศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ โดยคุณณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล รวมทั้งหมด 8 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 3 ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท 150,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลำดับ ส่วนรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รับเงินรางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ให้กียรติมาร่วมงานด้วยเช่นกัน อาทิ คุณจีรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คุณพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร และคุณวิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ภายในงาน มีการจัดเสวนาศิลปะ “ศิลปะไทยก้าวไกลในระดับสากล” เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับศิลปินรุ่นใหม่ได้ปรับตัว เพิ่มช่องทางในการสร้างคุณค่าและมูลค่างานศิลปะในโลกดิจิทัล นำโดยศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ และอาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ซึ่งได้รับความสนใจจากศิลปิน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ถ. ราชดำเนินกลาง งานนิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 5 ส.ค. 61 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น.