​โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8

โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล (International Perspective)” โดยมีเหล่าคณะกรรมการศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์  อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ - ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ประธานกรรมการบริหาร) คุณณินทิรา โสณพนิช (กรรมการ) ดร.พัชร สุระจรัส (กรรมการบริหาร) ร่วมคัดเลือกและตัดสินผลงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
 
ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 ชิ้น โดยเพิ่มรางวัลชมเชยขึ้นมาอีก 2 รางวัล รวมเงินรางวัล 700,000 บาท พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 จะมีขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถ.ราชดำเนินกลาง