เอเซีย พลัส รวมพลังร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ร่วมกับศูนย์โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 59 โดยกิจกรรมเปิดให้พนักงานเอเซีย พลัส และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก หลังจบการบริจาค คณะผู้บริหารจาก บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และบล. เอเซีย พลัส นำโดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร คุณณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ คุณจีรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร และคุณมานี ศิรินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร ร่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนจากสภากาชาดไทย