กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ร่วมกิจกรรม ตลาดทุนรวมใจ ทำดีเพื่อพ่อกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ร่วมกิจกรรม “ตลาดทุนรวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดให้บริษัทสมาชิกร่วมแบ่งปันน้ำใจให้แก่สาธารณชนที่มาร่วมถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลุ่มจิตอาสาจากในเครือเอเซีย พลัส ทั้ง บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บล. เอเซีย พลัส บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส และบลจ. แอสเซท พลัส ร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันแจกยาดมและผ้าเย็นให้กับประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวง