โครงการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม : โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ
 
 
ปี 2550
 • บริษัท พนักงาน และลูกค้าร่วมทำบุญสร้างพระประธาน เพื่อถวาย และประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดบ้านจัน ต.หนองจอก  อ.บ้านไร จ.อุทัยธานี และในวันเดียวกันนั้น บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันนำสิ่งของไปบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กในโรงเรียนต่างๆ ใน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี รวม 13 โรงเรียน
 • 5 ตุลาคม 2550 บริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลในการรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อนำไปสร้างอาคารฝึกอบรมคนตาบอด และที่พักอาศัยคนตาบอดวัยชราที่ไร้ผู้อุปการะ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพของคนตาบอด และเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ณ วัดบุพพาราม ถนนท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปี 2551
 • บริษัทร่วมกับพนักงานจัดงานถวายเทียนพรรษา 9 วัด ที่จังหวัดอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กกำพร้าในอุปถัมภ์ อาทิ วัดบางเพลิง วัดสระแก้ว และวัดโบสถ์วรดิตถ์
 • บริษัทและพนักงานได้นำเงินจำนวน 10,280 บาท จากการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิพัฒนาอาชีพคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสไทย เพื่อนำไปสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างศูนย์อาชีพคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสไทยรวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่คนตาบอด
 • บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “ห้องสมุดไทยคิด อุทยานการเรียนรู้ ถวายในหลวง 80 พรรษา” ดำเนินการโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดสร้างห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้สำหรับเด็กขนาดเล็ก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชุมชน ในการปลูกจิตสำนึกรักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ สร้างลักษณะนิสัยการเข้าห้องสมุดให้เป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กทุกคน และยังก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในชุมชนระหว่างตัวบุคคลหรือครอบครัว ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง และซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นเงินรวม 420,000 บาท
 • “สืบสานวัฒนธรรมไทยกับ ASP ครั้งที่ 5 บริษัทจัดงานนี้ขึ้นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2551 นี้ เป็นครั้งที่ 5 บริษัทได้เชิญชวนพนักงานบริษัทอื่นที่อยู่ในอาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ร่วมงานด้วย เงินบริจาคและรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 162,703 บาท ได้มอบให้วัดพระบาทน้ำพุเพื่อเป็นทุนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดต้องดูแลรักษาต่อไป
ปี 2552
 • ถวายเงินที่ได้จากการร่วมเป็นเจ้าภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อจัดซื้อกระเบื้องและสร้างหลังคาพระอุโบสถ จำนวน 399,999 บาท แด่เจ้าอาวาสวัดบ้านจัน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
 • ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
 • ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของบริษัทได้ร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยจำนวน 42,835 บาท และสิ่งของให้กับวัดบางไส้ไก่ เพื่อนำไปช่วยเหลือและให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสซึ่งทางวัดได้อุปการะไว้จำนวนมากเมื่อวันที่ 15 มกราคม
ปี 2553
 • บริษัท พนักงาน และลูกค้าของบริษัท ร่วมบริจาคเงินสด และสิ่งของภายใต้โครงการ "ASP ช่วยซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เป็นยอดเงินจำนวน 350,000 บาท และเรืออีกจำนวน 15 ลำ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
 • พนักงานและลูกค้าของบริษัท ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาที่ บ้านเฟื่องฟ้า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553
 • บริษัทได้บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553
 • ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของบริษัทได้นำเงินรายได้จากการจัดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยกับ ASP ครั้งที่ 7" เนื่องในงานวันสงกรานต์ ถวายแด่วัดบ้านจัน อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี เพื่อสร้างพระอุโบสถ เป็นเงินจำนวน 420,508 บาท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2553
 • ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของบริษัทร่วมกันทำบุญ และถวายเงินเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 แด่วัดโพธิ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน เป็นจำนวน 36,468 บาท
 • บริษัทได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการระดมทุนเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพสำหรับนักกีฬาผู้พิการของทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราลิมปิคเกมส์ ในเดือนธันวาคม 2553
 • บริษัทจัดโครงการ "Green Day with ASP" เพื่อร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าชายเลน อนุบาลสัตว์น้ำ กรองขยะของเสียตามธรรมชาติ ป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ
 • บริษัทจัดโครงการ “แยกกล่อง ลดขยะ” ขึ้น โดยโครงการนี้บริษัทดำเนินการร่วมกับ ชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำกล่องนม และกล่องเครื่องดื่มประเภท UHT ที่ใช้แล้ว นำกลับไปเข้าขบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตสมุด และแจกให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม  2554
ปี 2554
 • ผู้บริหาร พนักงานและลูกค้าของบริษัทร่วมกันทำบุญ และถวายเงินเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 แด่วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเคราะห์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส เป็นเงินจำนวน 137,911 บาท
 • บริษัท พนักงาน และลูกค้าของบริษัท ร่วมบริจาคเงินสด และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านองค์กร และมูลนิธิต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงินรวม 2,575,386.55 บาท โดยเงินจำนวน 2,465,460 บาท ที่บริษัทบริจาคผ่านโครงการ ”กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งโครงการนี้  ได้นำไปฟื้นฟูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย และได้มีการส่งมอบโรงเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556
 • ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของบริษัทได้นำเงินรายได้จากการจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทยกับ ASP ครั้งที่ 8” เนื่องในงานวันสงกรานต์ ถวายแด่วัดบ้านจัน อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี เพื่อสร้างพระอุโบสถ เป็นเงินจำนวน 283,825 บาท
 • บริษัทได้จัดโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ “โลกสวยด้วยธรรมชาติ” เพื่อปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ
ปี 2555
 • ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของบริษัทร่วมกันทำบุญ และถวายเงินเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 แด่วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อสงเคราะห์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส เป็นเงินจำนวน 79,999 บาท
 • ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของบริษัทร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 86,787.75 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555
 • บริษัทจัดโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งจินตนาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ
 • บริษัทร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนพิการทางร่างกาย ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 1,000,000 บาท
ปี 2556
 • บริษัทจัดกิจกรรมจิตอาสาในการร่วมปรับปรุง และทาสีห้องพยาบาล พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องพยาบาลให้กับศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนนักเรียนพิการทางร่างกายของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556
 • บริษัทบริจาค CPU คอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสาร ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • พนักงานบริษัทร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของจำเป็น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสทางสังคม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556
 • บริษัทจัดโครงการการประกวดวาดภาพจิตรกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “โลกาภิวัตน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 195 ภาพ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยจัดงานมา
ปี 2557
 • บริษัทจัดโครงการการประกวดวาดภาพจิตรกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “ลีลาแสงและสี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 143 ภาพ
 • บริษัทจัดกิจกรรมสอนการออกแบบลายทองบนกรอบรูปให้กับผู้สนใจเข้าร่วม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจาก โครงการการประกวดวาดภาพจิตรกรรม
 • บริษัทบริจาคอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า และอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย ซีพียู คีย์บอร์ด พริ้นเตอร์ โทรศัพท์ และเครื่องโทรสาร ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ
 
ปี 2558
 • บริษัทฯ จัดโครงการการประกวดวาดภาพจิตรกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 113 ภาพ จากศิลปิน 80 คน
 • บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินบริจาคส่วนนี้ให้กับสภากาชาดไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ บริจาคเงิน 1% ของค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดเดือนพฤษภาคมให้กับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟเพื่อใช้ในการจัดหาสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคทั้งหมดของโครงการนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,750 บาท

ปี 2559
 • ​เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 บริษัท และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยในงานนี้ มีการออกร้าน และร่วมบริจาคเงิน ซึ่งเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 150,000 บาท นั้น บริษัทได้นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ในจังหวัดนครราชสีมา
 • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รวมกลุ่มมอบเงิน สิ่งของเครื่องใช้ พร้อมทั้งอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน รวมมูลค่า 257,392 บาท ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่มีนักเรียนจำนวน 206 คน และครูพร้อมเจ้าหน้าที่อีกจำนวน 9 คน ซึ่งโรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสอนเด็กไทยภูเขาที่มีฐานะทางครอบครัวที่ยากจน โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรม “เวิร์คช็อป จิตรกรรม เอเซีย พลัส : กล่องไฟ DIY เทคนิคหนังใหญ่ประยุกต์” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงการประกวดภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ชนะเลิศการประกวดให้ได้นำความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
 • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 บริษัท และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดทุนรวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ” โดยได้ร่วมกันแจกของให้กับประชาชนที่เข้าร่วมถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยได้รับปริมาณโลหิตจากการบริจาคในครั้งนี้ จำนวนมากถึง 35,200 ซีซี
 • บริษัท และบริษัทย่อยได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ CPU จำนวน 209 เครื่อง Monitor จำนวน 96 จอ Server จำนวน 24 ตัว Keyboards จำนวน 184 อัน Printer จำนวน 27 เครื่อง และ Cable อีกจำนวน 55 เส้น ให้กับชมรมเทคโนโลยีสถานศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ยากไร้ให้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซึ่งทางชมรมจะนำอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไปตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไข เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆ ในชนบทต่อไป
 • บริษัทจัดกิจกรรม “นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพโดยผู้พิการทางสายตา” ขึ้นตลอดทั้งปี 2559 โดยบริษัทใช้เงินที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานของรัฐในนาม “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เป็นประจำทุกปีนั้น มาจ่ายให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการนี้โดยตรงแทน เพื่อต้องการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
 • การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องการลงทุน และแนะนำเครื่องมือที่ช่วยในการลงทุน ให้กับนิสิต นักศึกษาเหล่านั้นด้วย 
 • บริษัท และบริษัทย่อย ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 
 • บริษัทยังคงจัดโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ ซึ่งในปี 2559 บริษัทจัดการประกวดภายใต้หัวข้อ “เฉิดฉายประกายแดด” ซึ่งหัวข้อในปีนี้มีแนวคิดมาจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนจากแสงอาทิตย์อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอยู่แล้ว จึงอยากให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดความนึกคิดที่มีต่อแสงแดดเจิดจ้าในประเทศไทย ทั้งยังอยากให้ศิลปินได้หันกลับมามองตัวเอง คิดรู้สึกจากสิ่งรอบตัว และต้องการให้งานศิลปะที่ออกมาดูแปลกตา และมีสีสันสดใสกว่าทุกๆ ปี โดยในปีนี้ มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 154 ภาพ จากศิลปิน 121 คน